lördag 1 februari 2014

Is mete

Nu är det bara att vänta. Korven snart på g.